กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ทุน

Image: 

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) (“โครงการฯ”) จำนวน 20 ทุน

 

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 (“โครงการฯ”) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบชิงทุนจำนวนไม่เกิน 100 ราย เรียงตามลำดับผู้ที่เข้ามาสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้สมัครครบ 100 ราย 

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยหลักสูตร CQF เป็นหลักสูตรระดับสากลเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโทด้าน Financial Engineering เป็นการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ live สดจากประเทศอังกฤษ หรือสามารถเรียนผ่าน video online ที่บันทึกเทปการเรียนการสอนไว้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร CQF ได้ที่ https://www.cqf.com 

ในการนี้ CMDF ขอเชิญชวนบุคลากรในตลาดทุน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง Information Session สำหรับขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดของหลักสูตร Certificated in Quantitative Finance (CQF) ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. โดยสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังได้ คลิกที่นี่ หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้

QR Code: Information Session
 
รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันชิงทุน Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2  
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่นี่
CQF Scholarship Application Link
(ท่านจะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น ถึง 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น)
 
ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อทบทวนคณิตศาสตร์และ Python Programing
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง email: cmdffund@cmdf.or.th หรือทาง LINE official: @CMDF หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้
 
QR Code: LINE Official @CMDF
 

 

Priority: 
0